ODPADY 2018

Odpady 4/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH:   1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE SPOTREBNÉ OBALY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.  Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív  K...

Odpady 3/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE PRISPEJE GREEN GROUP K RECYKLÁCII PLASTOV NA SLOVENSKU?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.  Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO...

Odpady 2/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE AKO MENEJ SKLÁDKOVAŤ NÁVRH OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE MIERY SKLÁDKOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU, Martin Haluš, Ján Dráb, Pavol Široký, Milan Výškrabka  PREVENCIOU...

Odpady 1/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.   OBSAH: 1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE ČO S PLASTOVÝMI OBALMI OD AGROCHEMIKÁLIÍ, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.  V LEOPOLDOVE BUDÚ VYRÁBAŤ BIOETANOL ZO SLAMY, Kolektív  PRVÉ...